Čakry

Energetická centra

Odevšad do nás neustále proudí kosmická energie, protéká námi a opět z nás vychází ven. Běžným vědomím ji ovšem nejsme s to vnímat. Nedovedeme ji zužitkovat ani uskladnit.

Jak jsme si objasnili dříve, procházejí tři hlavní nádí idá, pingalá a sušumná v protínajících se křivkách kolem páteře. Tam, kde se setkávají, přicházejí do styku s božskou energií sušumny. V těchto místech páteře se tvoří mocná energetická centra zvaná ČAKRY.

Výraz čakra znamená kolo, otáčení. Tím, že čakra vyrábí energii, funguje jako dynamo. V místě čaker jsou kosmické síly vtahovány do těla nejintenzivněji. Představte si, že vypouštíte vodu z vany: malý kruh odtokové jímky vodu doslova vtahuje, ta kolem něho víří a pak proudí do hloubky. Podobně je to s čakrou: Vtahuje do sebe kosmickou energii jako vír vody a vede ji k dalšímu místu, kde se křižují nádí. Kosmické energie ovlivňují myšlenky a vlastnosti člověka v souladu s jeho karmickými a duševními dispozicemi.

Čakry v lidském těle řadíme do tří kategorií. Od prstů u nohou k pánvi jsou umístěny nejnižší čakry, zvířecí (PAŠU-ČAKRY). Svědčí o společném původu člověka a ostatních živočichů. Podél páteře leží lidské čakry (VÍRA-ČAKRY). Vyšší čakry, božské (DAIVIKA-ČAKRY) mají místo mezi horním zakončením páteře a temenem hlavy. Cílem meditace a krijových cvičení je probudit božské čakry.

Osm hlavních čaker:

  • MÚLÁDHÁRA-ČAKRA – základní (kořenné) centrum;
  • SVÁDHIŠTHÁNA-ČAKRA – centrum v podbřišku;
  • MANIPÚRA-ČAKRA – pupeční centrum;
  • ANÁHATA-ČAKRA – srdeční centrum;
  • VIŠUDDHI-ČAKRA – hrtanové centrum;
  • ÁDŽŇÁ-ČAKRA – centrum uprostřed obočí;
  • BINDU-ČAKRA – měsíční centrum;
  • SAHASRÁRA-ČAKRA – centrum na temeni hlavy.

Každá čakra je spojena s určitými specifickými vlastnostmi a každý člověk zakouší v jednotlivých čakrách jiné pocity. I vize a prožitky při meditaci se u jednotlivých lidí různí. Někdo má nejintenzivnější prožitky při meditaci na manipúra-čakru, jinému se nejlépe medituje v anáhata-čakře a dalšímu třeba v ádžňá-čakře.

Čakry působí ve více rovinách a na více aspektů našeho bytí. V oblasti hlavních čaker se nacházejí důležité žlázy a nervové spoje. Otevíráme-li čakry cvičením pránájámy, ásan, meditace a zpěvem mantry, harmonizujeme tím i odpovídající tělesné funkce.

Prvních pět čaker se pojí s pěti skladebnými prvky těla: se zemí (múládhára), s vodou (svádhišthána), s ohněm (manipúra), se vzduchem (anáhata) a s prostorem (višuddhi). Prvek země tvoří kosti, prvek vody tělesné tekutiny, jako jsou krev a lymfy, prvek ohně reguluje tělesnou teplotu a trávení, prvek vzduchu řídí dechový systém a prvek prostoru vytváří prázdná místa v těle.

Druhé působiště čaker je duševní sféra. Čakry jsou astrální centra, jimiž přijímáme kosmickou energii, ale čakrami energie rovněž odchází. Nezdravá strava, nesprávná cvičení, špatná společnost a negativní smýšlení mohou otáčení čaker obrátit a způsobit tím únik energie. Následkem toho pak dochází k nemocem a psychickým poruchám.

Správné otáčení čaker, totiž doprava, se při troše praxe naučíte sami procítit pomocí rukou. Komu se to nepodaří, může si jednou za měsíc zkusit následující cvičení: Kružte pravou rukou ve směru pohybu hodinových ručiček asi centimetr od těla nad místem, kde je určitá čakra uložena. Cvičení nemusíte provádět u všech čaker najednou. Vyzkoušejte si je každý den u jiné čakry. Krouživým pohybem ruky doprava uvádíte pohyb energie v čakře do správného směru.

Třetí působiště čaker je duchovní rovina. Z duchovní roviny se nám dostává vědění a sebepoznání. Duchovní probuzení začíná zejména v múládhára-čakře nebo v manipúře anebo ve višuddhi. Může k němu dojít ovšem i v jiných čakrách. Božské vědomí se může projevit v každé probuzené a pročištěné čakře.

Pročištěné nádí a čakry jsou citlivější a vnímavější. Člověk se vůbec stává velice senzitivním, cvičí-li jógu. Dočasně ovšem mohou zesílit i některé nežádoucí pocity. Jakmile však díky probuzené kundaliní nabudeme více moudrosti, negativní pocity zmizí tak, jak mizí tma, rozsvítí-li se světlo.

Pránájáma, meditace a krijové techniky pročišťují idu s pin galou – tedy emoce a vědomí – uvádějí je do rovnováhy, a tím umožňují energii stoupat sušumnou k sahasrára-čakře. Sjednocujeme se s božským vědomím a přichází osvícení.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit