Tritápa

Tři síly osudu

Často nás postihují různé nehody nebo nemoci, „nešťastné náhody“, které jsme zjevně nezavinili. Kdo nás tedy vychyluje z fyzické, duševní nebo mentální rovnováhy? Děje se tak působením kosmických sil.

Kosmické vlivy se ovšem – jako všechno v životě – chovají v souladu s univerzálním zákonem karmy. I když se někdy zdá, že je tomu jinak. Příčinou všeho jsou tedy opět naše činy, myšlenky, slova, mentální postoje, a to jak ze současného života, tak z životů předešlých. Obvykle nejednáme se zlým úmyslem, ale i když kosmický zákon přestoupíme z nevědomosti, vrací se nám důsledek našeho činu bolestně zpátky, podobně jako důsledek nevědomky vypitého jedu. Kosmické síly osudu ovlivňují vývoj člověka od narození.

TRITÁPA je tento trojí druh strázní:

ÁDHIBHAUTIKA;

ÁDHIDAIVIKA;

ÁDHJÁTMIKA.

  • ÁDHIBHAUTIKA-TÁPA je různorodé rušivé působení okolního světa, přírody a živých tvorů. Patří sem horko, zima, hluk, záplavy, uragány, zemětřesení, útoky divokých zvířat nebo zločinců.
  • ÁDHIDAIVIKA-TÁPA je rušivé působení astrálních sil a bytostí. Mohou zapříčinit například nečekanou nehodu, vychýlit člověka z duševní rovnováhy, působit úzkost nebo deprese.
  • ÁDHJÁTMIKA-TÁPA jsou vlivy přicházející ze sféry tattev a jejich vlnění. Způsobují nemoci nebo mentální poruchy.

Před útoky některých ádhibhautických sil se můžeme chránit různými prostředky a opatřeními, jako jsou například teplý oděv a topení proti chladu, ventilátory proti horku, regulace vodních toků proti povodním, zdi, zámky u dveří a podobně. Proti ádhidaivickým a ádhjátmickým silám jsou však taková opatření neúčinná. Proti nim se můžeme chránit pouze modlitbou, opakováním mantry a pomocí ŠATSAMPATTI – šesti klenotů.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit