Duchovní linie

Šrí Alakhpurídží

Šrí Alakhpurídží

V Himálaji, v Himáčalpradéši, leží mezi poutními místy Kédárnáthem a Badrínáthem ášram Siddha Dhúní nebo také Siddha Dhám. Zde se občas zdržuje ŠRÍ ALAKHPURÍDŽÍ s několika žáky. Přichází ze satjalóky a je to jeden z největších siddhů a ršiů. Sedm ršiů ochraňujících svět dlí na zemi, někdy viditelní, většinou neviditelní.

Více >
Paramajógéšvar šrí Dévpurídží

Paramajógéšvar šrí Dévpurídží

ŠRÍ DÉVPURÍDŽÍ je ztělesněním boha Šivy. Šiva je osvoboditel, ničitel zla a špatnosti. Ztělesňuje světlo vědomí a oheň pročištění. Bohu Šivovi vděčí lidé za jógu. Zjevil ji Párvatí, a obohatil tím svět o ne ocenitelné vědění. Bhakta, který medituje na Šivu, dojde rychle k osvobození, protože Šiva je nejsoucitnější a nejlaskavější z celé božské trojice. 

Více >
Bhagaván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží

Bhagaván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží

BHAGAVÁN ŠRÍ DÍP NÁRÁJAN MAHÁPRABHUDŽÍ byl vtělením čisté lásky a pravdy. Žil od roku 1828 do roku 1963 v indickém státě Rádžasthán. Ještě žijí lidé, kterým šťastný osud dopřál ho poznat. Všichni podávají svědectví o jeho neuvěřitelných činech a zázracích přinášejících poznání a osvícení. Jeho duch a jeho učení nás vedou k tomu nejdůležitějšímu v životě: k sebeovládání a k sebepoznání.

Více >
Paramahansa svámí Mádhavánanda

Paramahansa svámí Mádhavánanda

PARAMAHANSA SVÁMÍ MÁDHAVÁNANDA byl duchovním následníkem šrí Maháprabhudžího. Všichni, kdo cvičí jógu podle systému Jóga v denním životě, ať v Indii nebo kdekoli jinde ve světě, ho uctívají jako velkého duchovního Mistra. S láskou se mu říká „Holy Guruji“ – milý, svatý guru. Paramahansa svámí Mádhavánanda žil více než dvacet let po boku Maháprabhudžího. Zapisoval jeho satsangy a bhadžany.

Více >
Višvaguru mahámandaléšvar paramahansa svámí Mahéšvaránanda

Višvaguru mahámandaléšvar paramahansa svámí Mahéšvaránanda

PARAMAHANSA SVÁMÍ MAHÉŠVARÁNANDA je následníkem paramahansy svámího Mádhavánandy. Od roku 1972 žije ve Vídni, kde založil International shri Deep Madhavananda ashram a první společnost Jóga v denním životě. Brzy nato se zakládaly další a další sesterské společnosti po celém světě.

Více >

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit