Višvaguru mahámandaléšvar paramahansa svámí Mahéšvaránanda

Višvaguru mahámandaléšvar paramahansa svámí Mahéšvaránanda

PARAMAHANSA SVÁMÍ MAHÉŠVARÁNANDA je následníkem paramahansy svámího Mádhavánandy. Od roku 1972 žije ve Vídni, kde založil International shri Deep Madhavananda ashram a první společnost Jóga v denním životě. Brzy nato se zakládaly další a další sesterské společnosti po celém světě. Pod Svámídžího vedením existují stovky jógových center v zemích střední a západní Evropy, v Kanadě, v USA, v Austrálii, na Novém Zélandě a v Indii.

Svámídží neučí jógu jako soustavu zdánlivě uzavřenou literou tradice; naopak, využívá otevřenosti jógového systému a přizpůsobuje neomezenost jógy potřebám současného světa. Kamkoli přijde, učí lidi rozumět sobě samým i ostatním, vede je k tomu, aby si uvědomili svou podstatu a smysl lidského života. Jeho poselství zní: porozumění, úcta, tolerance mezi národy, mezi kulturami a náboženstvími; nenásilí, ochrana přírody a životního prostředí; vegetariánské stravování.

Ve své vlasti Indii inicioval Svámídží – jak je s úctou a láskou zván svými žáky – řadu humanitárních projektů ve sféře zdravotnictví a vzdělání. Je to například projekt Gján-putra, který dětem z chudých rodin umožňuje navštěvovat školu. V současné době se staví nemocnice, škola pro dívky ze zaostalých venkovských oblastí, dále univerzita, kde se budou vyučovat ájurvéda, naturopatie a jóga.

Svámídžího činnost uznávají státníci, vědci, lékaři i hodnostáři různých církví po celém světě. Má za sebou více než tři desetiletí humanitárních aktivit a duchovní práce; jeho nepřetržité úsilí o blaho lidí a přírody je obdivuhodné a doslova neuvěřitelné. Za službu józe, za práci pro rozvoj fyzického, duševního, sociálního a duchovního zdraví byl Svámídží oceněn tituly doktor jógového učení a profesor duchovní jógové vědy.

V roce 1998 byla svámímu Mahéšvaránandovi udělena hodnost mahámandaléšvar řádu Mahánirvání akhárá. Tím se stal jedním z nejvyšších hodnostářů hinduistického řádu svámíů.

Učení paramahansy svámího Mahéšvaránandy je založeno na čistém poselství šrí Maháprabhudžího. Poskytuje vedení duchovním hledajícím, kteří pomocí jógy chtějí dojít sebepoznání a sebeuskutečnění.

Višvaguru Mahéšvaránanda Vép seminář Višvaguru Mahéšvaránanda Džadan Višvaguru Mahéšvaránanda seminář Višvaguru Mahéšvaránanda pozdrav Višvaguru Mahéšvaránanda v přírodě Višvaguru Mahéšvaránanda úsměv

p

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit