Šrí Alakhpurídží

Šrí Alakhpurídží

V Himálaji, v Himáčalpradéši, leží mezi poutními místy Kédárnáthem a Badrínáthem ášram Siddha Dhúní nebo také Siddha Dhám. Zde se občas zdržuje ŠRÍ ALAKHPURÍDŽÍ s několika žáky. Přichází ze satjalóky a je to jeden z největších siddhů a ršiů.

Sedm ršiů ochraňujících svět dlí na zemi, někdy viditelní, většinou neviditelní. Jejich stáří neznáme. Jsou však schopni neustále se omlazovat a měnit podobu. Stojí nad zákony hmotného světa. Existence těchto velkých světců je pro nás pro všechny neocenitelným požehnáním. Jejich modlitby a meditace jsou protipólem zhoubných tendencí ve světě. Jsou oporou lidstva spějícího krůček za krůčkem k poznání Boha a usilujícího o uskutečnění vize vesmírné lásky.

Šrí Alakhpurídžího parampará pokračuje jednak v linii legendárního Bábádžího, jehož žákem je například šrí Jógánanda, jednak v linii šrí Dévpurídžího.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit