Cesta kundaliní-jógy

Většině lidí je cíl sebepoznání a sebeuskutečnění velice vzdálen. Cestu člověka k sebepoznání jsem popsal v této knize. Zájemcům o kundaliní-jógu bych doporučoval, aby si ji důkladně a několikrát přečetli, a teprve pak aby se pustili do popsaných cvičení. Důležité je napřed dokonale pochopit význam, funkci a působení jednotlivých čaker.

Po cestě kundaliní-jógy by se měl aspirant vydat pod vedením sebeuskutečněného Mistra, jinak se vystavuje nebezpečí, že zabloudí. Mistr vede žáka mantrou a tím, že mu osobně zprostředkovává příslušné jógové techniky a krije.

Důležitým předpokladem pro úspěch je neotřesitelné rozhodnutí neopustit svou cestu a dojít po ní až k cíli, denně cvičit, pěstovat si trpělivost a výdrž, plně důvěřovat svému Mistrovi a poctivě se řídit jeho pokyny. Mistr dodává žákovi duchovní sílu a vede ho. Ale snažit se musí každý sám. Každý sám musí usilovat o to, aby Mistrova slova došla naplnění.

K jakémukoli počínání jsou nezbytné tři věci. Na prvním místě si musíme uvědomit svou současnou situaci a přijmout ji. Za druhé si musíme ujasnit cíl, kterého chceme dosáhnout. A za třetí se musíme rozhodnout pro cestu, po které chceme k cíli dospět.

Kdo se jednou pevně rozhodne pro cíl, nemyslí už na útrapy cesty, která před ním leží. Trpělivě a soustředěně přemáhá všechny překážky – a dojde tam, kam si předsevzal dojít.

Velice důležitá je jasná představa o cíli. Představa ovšem ještě neznamená, že už jsme cíle dosáhli. To by byl osudový omyl. Mnozí lidé si myslí: „Věřím v Boha a svého osobního Boha jsem našel. Jsem u cíle.“ Ale to není pravda. Cíl jsme si zatím jen uvědomili, ale zdaleka jsme ho ještě nerealizovali. U cíle budeme teprve tehdy, až v sobě uskutečníme Božské Vědomí. Staneme se jinými, než jsme byli dosud, neboť nabudeme bezpočet zkušeností a uzrajeme. I náš cíl se změní. Totiž ujasní a rozjasní se tak, jak jsme si ho dříve vůbec nebyli schopni představit.

Když začne zpěvák nacvičovat píseň, má vnitřní představu, jak by asi měla znít. Pak cvičí a cvičí, tak dlouho cvičí, až začne přednes písně jeho představám odpovídat a ještě je předčí. Stejným procesem prochází malíř, spisovatel, architekt, stavitel. Nejprve existuje představa a vize v mysli. K tomu však, aby se vnitřní idea a plán projevily v realitě, je třeba dlouhého, namáhavého tvůrčího procesu.

K tomuto procesu patří překážky a protivenství. Jsou to zkoušky a výzvy. Obstojíme? Některé lidi potíže posílí, jiní pod nimi klesnou a cestu vzdají. Cíl uskuteční jenom ten, kdo jako skála odolá příboji života.

Poznejte tedy svůj cíl a pracujte pro jeho naplnění s pevným odhodláním a soustředěním. Jednoho dne dojdete na konec cesty a vstoupíte do nekonečna. Až dosáhnete cíle, poznáte, jak Bůh všechno nádherně a dokonale zařídil. Budete mít potom tolik síly, že překážky, které vám dosud připadaly jako nepřekonatelné hory, se vám nyní budou zdát jako zrnka písku. Smetete je pouhým máchnutím ruky.

Maháprabhudží jednou řekl:

Skutečným uměním je protáhnout slona ouškem jehly.

Jednoho dne splaskne nafouknutý slon našeho ega a my ho skutečně protáhneme ouškem jehly. A to je úloha, která před námi stojí.

Život můžeme přirovnat k řece tekoucí mezi dvěma břehy. Na jednom břehu jsou utrpení, bolest a zklamání, na druhém břehu jsou štěstí, radost a harmonie. Většinou se bezmocně zmítáme ve vlnách života, které nás vrhají tu k tomu břehu, tu k onomu. Mistr je most, po kterém můžeme přejít z břehu utrpení na břeh blaženosti.

S láskou a požehnáním gurudéva

mahámandaléšvar paramahansa

svámí Mahéšvaránanda

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit