Články

Předmluva

 Člověk se odpradávna ptá po smyslu své existence. Jak se vyrovnat se zvraty osudu a naplnit svou touhu po štěstí?

Více >

Skryté síly v člověku

My lidé, jakožto nejvýše vyvinuté bytosti na této planetě, máme jedinečnou schopnost řešit problémy a překonávat obtíže, před které nás staví okolní svět a náš osud.

Více >

Cesta kundaliní-jógy

Po cestě kundaliní-jógy by se měl aspirant vydat pod vedením sebeuskutečněného Mistra, jinak se vystavuje nebezpečí, že zabloudí. Mistr vede žáka mantrou a tím, že mu osobně zprostředkovává příslušné jógové techniky a krije.

Více >

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit