Vlastnosti a symboly v sahasrára-čakře

Umístění vrcholek lebky
Barva průzračná jako diamant – čisté božské vědomí
Tattva ádi-tattva – átmá
Mantra ÓM
Lotos tisíc okvětních plátků – symbol nekonečna
Božstvo Ádi-Šiva – Nejvyšší Vědomí, Nejvyšší Já
Symboly bílý šivalingam – čisté vědomí
Vlastnosti a aspekty mókša – osvobození
Sféra satjalóka – rovina pravdy
Hvězda Slunce
Princip samádhi – jednota poznávajícího, procesu poznání a poznaného
Drahokam diamant
Kov zlato
Chemický prvek fluor
Pocit mahá-ánanda – nejvyšší blaženost
Žláza epifýza
Plexus mozek
Jiné názvy temenní čakra, brahmarandhra, lotos s tisíci okvětními plátky, zřídlo světla

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit