Cvičení pro sahasrára-čakru

Postup cvičení přispívajících k probuzení sahasrára-čakry

 Cvičení provádějte v následujícím sledu: 

  • Zaujměte jóga-mudru: Posaďte se do vadžra-ásany (do kleku sedmo). S nádechem vzpažte. S výdechem pokládejte paže a horní část těla dopředu tak, že trup spočine na stehnech a natažené paže na podlaze. (Viz Systém Jóga v denním životě, 6. díl). V této pozici setrvejte asi 2–3 minuty.
  • Zaujměte bhúmi-páda-mastaka-ásanu: Z vadžra-ásany položte před sebe na podlahu paže a hlavu. Opřete se o prsty u nohou a vztyčte se tak, že váha těla spočívá rovnoměrně na hlavě, rukách a nohách. Až si najdete rovnováhu, složte si ruce za zády. (Viz Systém Jóga v denním životě, 4. díl). Setrvejte v pozici 2–3 minuty.
  • Přejděte do kleku, vzpažte a chvíli se dívejte vzhůru na ruce.
  • Pohodlně se posaďte. Položte pravou ruku na sahasrára-čakru a levou na manipúru. Několikrát proveďte ašviní-mudru.
  • Zazpívejte 27krát ÓM. Před každým ÓM proveďte jednu ašviní-mudru. Představujte si při tom, jak skrze vás odzdola nahoru stoupá energie jakoby trubicí. Nahoře září jasné světlo. Trubice se při každém nádechu rozšiřuje a při výdechu táhne vědomí nahoru.
  • Zacpěte si palci uši a zazpívejte 27krát ÓM. Pak položte ruce v čin-mudře na stehna nebo na kolena. Vnímejte vnitřní zvuk. Představujte si tři nádí: idá (levý energetický kanál) má modrou barvu, pingalá (pravý energetický kanál) je oranžová a sušumná (prostřední nádí) je bílá. Barvy idy a pingaly se mísí v sušumně a mění se na čistou bílou, která obsahuje všechny barvy.
  • Nakonec se soustřeďte na sahasrára-čakru, která je jasná jako slunce a září jako diamant. Prožívejte sami sebe jako slunce, které vyzařuje světlo a lásku. Uvědomujte si nevyčerpatelnost svého vnitřního zřídla.
  • Zakončete cvičení mantrou míru: 

ASATÓ MÁ SAT GAMAJA
TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJA
MRTJUR MÁ AMRTAM GAMAJA
ÓM TRIJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ
SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM
URVÁRUKAMIVA BHANDANÁN
MRITJÓR MUKŠÍJA MÁMRTÁT
NÁHAM KARTÁ PRABHUDÍP KARTÁ
MAHÁPRABHUDÍP KARTÁ HÍ KÉVALAM
ÓM ŠÁNTIH ŠÁNTIH ŠÁNTIH

Veď mě od neskutečného ke skutečnému.
Veď mě ze tmy ke světlu.
Veď mě ze smrti k nesmrtelnosti.
Uctívám všudypřítomného Šivu,
kéž nám i přírodě požehná zdravím,
kéž nás jeho požehnání osvobodí a vede k nesmrtelnosti.
Nejsem to já, kdo činí, Bůh je ten, kdo činí,
Jen Maháprabhudíp je ten, kdo činí.
ÓM mír, mír, mír. 

Cvičení vhodná pro uklidnění médhá-šakti 

Polijte si každý den ráno sahasrára-čakru příjemně chladnou vodou a zpívejte přitom mantry ke cvičení súrjája namah, mantru ÓM NAMAH ŠIVÁJA anebo gájatrí mantru: 

ÓM BHÚR BHUVAH SVAH TAT SAVITUR VARÉNJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JÓNAH PRAČÓDAJÁT
Meditujme na nádherné a požehnané Božské Světlo, sídlící ve všech srdcích. Kéž v nás probudí všechny naše schopnosti, vede náš rozum a osvítí náš rozmysl.

 

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit