Meditace na sahasrára-čakru

  • Zaujměte pohodlnou meditační polohu a soustřeďte se na temeno hlavy. Opakujte si svou guru-mantru anebo mantru ÓM.
  • Jste ve svém vnitřním prostoru, v čidákáši. Prostor je naplněn nádhernými barvami. Ve stropě prostoru je okno, kterým sem vchází světlo. Pozorujte je.
  • Představte si ve vzdálenosti asi metr a půl od vás skleněnou trubici. V trubici je rostlina s osmi poupaty umístěnými podél stonku. Rostlina má červené kořeny a ty jsou umístěny v rovině múládhára-čakry. Další poupata odpovídají následujícím čakrám, až konečně nejvyšší poupě dosáhlo sahasrára-čakry. Pozorujte, jak se každé poupě pomalu rozvíjí a jaké pocity se ve vás probouzejí při otvírání jednotlivých čaker. Prociťujte energii prvků, které jsou s čakrami spojeny: sílu země v múládháře, vodu ve svádhištháně, oheň v manipúře, vzduch v anáhatě, prostor ve višuddhi. V ádžňá-čakře prociťujte guru-tattvu, v bindu-čakře mantru AMRTAM. Buďte si vědomi symbolů a vlastností každé čakry.
  • Pozorujte, jak stoupá prána-šakti od kořene až k tisícilistému lotosu. Při každém kole nádechu a výdechu se lotos rozevírá více a více. Jakmile se rozevře úplně, uvidíte v jeho středu mihotavou perlu anebo diamant zářící v paprscích slunce.

Meditace probouzející vnitřní zvuk

Při meditaci můžeme podniknout cestu svým vnitřním vesmírem. Nejlépe je nevytvářet si při tom žádné představy, nic neočekávat, uvolnit se a být si jako svědek vědom svého vnitřního Já.

Pomocí speciálních jógových technik, krijí, které se získávají pouze ústně od Mistra, se pozvolna stáváme schopnými vnímat stále jemnější a jemnější zvuky: tep srdce, krevní oběh, dokonce i myšlenkové proudy. Lze pak rozlišit deset druhů vibrací, které se nakonec tak zjemní, že je budeme vnímat jako světlo. Zážitek světla ovšem není ještě nejvyšší stupeň. V nejhlubším pohroužení prožijeme konečně prapůvodní a prvopočáteční zvuk (náda) – podobu Nejvyššího: NÁDA RÚPA PARABRAHMA.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit