Vlastnosti a symboly v ádžňá-čakře

Poloha v těle na horním konci páteře s vyzařováním do středu čela mezi obočím
Barva bílá jako mléko – jas, čistota
Tattva anupada-tattva – tattva gurua (guru-tattva)
Mantra ÓM
Lotos dva okvětní plátky – symbol Šivy a Šakti
Zvíře v nejvyšších čakrách, počínaje ádžňá-čakrou, se nevyskytují žádné zvířecí symboly
Božstvo

Šiva – vědomí, Já
Šakti – příroda, Božská Matka

Symboly kouřově zbarvený šivalingam – ne zcela pročištěné vědomí
Vlastnosti a aspekty

sídlo gurua, vnitřního Mistra
místo, kde se setkává idá, pingalá a sušumná
hranice mezi lidským a božským vědomím
konec karem

Sféra taparlóka – rovina očisty
Planet Saturn
Princip vivéka – schopnost rozlišování
Drahokam opál
Kov stříbro
Chemický prvek chlor
Znak džňána – vědění, poznání
Pocit, vjem sat-čit-ánanda – nejvyšší čistá blaženost
Smyslový orgán „třetí oko“ – moudrost, intuice
Znamení čintana – rozjímání, přemítání
Chuť sladká
Projev šúnjatá – prázdnota
Orgán buddhi – intelekt
Žláza hypofýza – podvěsek mozkový
Plexus medulla oblongata, prodloužená mícha
Další názvy centrum uprostřed obočí, guru-čakra, „třetí oko“, trikutí tata, bhrúkutí tata, trivéní tata, trinétra, sangama

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit