Meditace na ádžňá-čakru

 • Posaďte se do vadžra-ásany (kleku sedmo). S nádechem vzpažte. S výdechem se s nataženými pažemi předklánějte, až se budete břichem dotýkat stehen a čelem země (šašánka-ásana).
 • Položte si špičky palců doprostřed čela, do místa ádžňá-čakry. Prsty tvoří pěst.
 • Zavřete oči a uvolněte se. Pociťujte dech. Představujte si, že nadechujete a vydechujete ádžňá-čakrou. Možná se vám zjeví paprsek světla. Nechte energii proudit ádžňá-čakrou a uvolněte se.
 • Setrvejte v této pozici, dokud vám to bude příjemné.
 • Zdvihněte trup a na chvíli se uvolněte ve vadžra-ásaně. Potom cvičení opakujte.
 • Dejte palce pryč a položte si hlavu na paže. Chvíli se v této pozici uvolňujte.
 • Zvedněte se a zaujměte pohodlnou polohu. Asi deset minut se soustřeďujte na střed mezi obočím, do místa, kde jste se palci dotýkali čela. Prociťujte a pozorujte tento bod a vydržte, ať se vám zjevují jakékoli obrazy a pocity.
 • Pozorujte každou myšlenku, žádnou myšlenku neodsouvejte stranou. Analyzujte všechno, co přichází. Ptejte se, proč se vynořují právě tyhle myšlenky. Pozorujte je, zkoumejte je, ale nehodnoťte, jsou-li dobré či špatné.
 • Uvolněte se a zahleďte se do vnitřního prostoru za čelem (čidákáše), který se před vámi rozprostírá tmavomodře nebo fialově zbarvený.
 • A teď si představte oko, které na vás láskyplně shlíží. Toto klidné a laskavé oko je svědek veškerého dění. Je to oko poznání. Říká vám: „Já jsem Já. Ty spočíváš ve mně a skrze mne nazíráš Pravdu.“
 • Změňte pozici, ze které vše pozorujete a nahlédněte skrze toto oko do svého vnitřního prostoru.
 • Všechno teď leží jasně před vámi. Oním okem vidíte film celé své existence. Otázky jsou zodpovídány beze slov, řeší se problémy.
 • Nechte oko dále pozorovat. Cokoli se zjeví, má nějakou souvislost s vašimi myšlenkami a pocity. Hleďte na svou skutečnost laskavě a s pochopením. (Může se ovšem stát, že se vám nezjeví vůbec nic a že budete prožívat jen uvolnění a příjemný pocit. Přijímejte jednoduše všechno, co přijde.)
 • Oko, kterým hledíte do svého vnitřního prostoru, je oko vašeho átmá. Poznáváte v něm odraz Božského Já, božského dobra, jasu, božské lásky, harmonie, moudrosti, spokojenosti, míru, absolutního poznání.
 • Je vám, jako byste odložili brýle klamu. Vidíte skutečnost. Oním okem září celý vesmír čistý a nevinný. Právě toto oko vás vždycky pozorovalo, je svědkem vašeho života od počátku až do současného okamžiku.
 • Váš vnitřní prostor je čistý a jasný. Šúnjákáša – prázdný prostor – je naplněn poznáním a ánandou – blažeností.
 • Chvílemi vidíte oko před sebou, chvílemi se jím díváte. Je vám důvěrně známé, chcete se s ním sjednotit.
 • Skončete meditaci, uvědomte si opět své tělo a své okolí.
 • Zazpívejte třikrát ÓM a skloňte se vděčně před átmá, božským vědomím, skrze jehož oko jste směli v této meditaci hledět.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit