Cvičení pro ádžňá-čakru

Dechová cvičení, která pomáhají osvětlit a řešit problémy:

K tomu, abychom mohli řešit problém jakéhokoli druhu, je nutné se na prvním místě uvolnit. Uvolnění je rozšíření, rozprostření a sjednocení. Kdo se neumí uvolnit, nemůže řádně meditovat. Uvolnění je předpokladem k řešení problémů s čistou hlavou, intuicí a moudrostí srdce.

Účinný způsob, jak se uvolnit, je soustředění na dech. Zaměřte pozornost na dechový proces a na vyzařování dechu z těla. Nadechujte jas a světlo do celého těla a při dlouhém, hlubokém výdechu uvolňujte tělo i mysl. Pak na chvíli zadržte dech, dokud je vám to příjemné, a znovu se nadechněte. Zbavte se všech negativních myšlenek a vnitřních problémů a rozšiřujte vědomí do nekonečna.

 • Při nádechu si představujte: Vdechuji celý vesmír – ve mně existuje veškerenstvo.
 • Při výdechu si myslete: Vydechuji vesmír – ze mě vychází tvorba.
 • Při zádrži dechu si říkejte: Jsem všude. Vše existuje ve mně, a jsem také to, co existuje mimo mne. Jsem jednota všeho se vším.

Trátaka – koncentrace na jeden bod nebo na plamen svíčky

Umístěte si před sebe svíčku asi na vzdálenost paže tak, abyste její plamen měli v rovině očí. Posaďte se do pohodlné meditační polohy a na chvíli zavřete oči. Za několik minut vnitřního usebrání a uvolnění oči opět otevřete a zaměřte pohled na plamen svíčky. Soustřeďte se na jeho nejjasnější vrcholek. Dívejte se minutu do plamene (ne déle), nemrkejte přitom a pak oči zase zavřete. Pokud vám oči slzí, nic si z toho nedělejte, naopak, oči se tím pročišťují. Pokud vás oči pálí nebo bolí, dívejte se do svíčky kratší dobu.

Pokud jste se dívali do plamene skutečně nehybně, objeví se vám ve vnitřním prostoru (čidákáši) odraz plamene. Uvolněte se a za chvíli opakujte celý postup znovu. A po dalším uvolnění pak ještě jednou. Při trátace se tedy třikrát opakuje stejný postup rozdělený do dvou fází: při první fázi se minutu soustřeďujeme na nejjasnější špičku plamene a pak několik minut sledujeme se zavřenýma očima odraz plamene ve svém vnitřním prostoru. Je dobré provádět meditaci na plamen svíčky každý večer před usnutím.

Trátaka je vynikající cvičení k pročištění očí a čelních dutin, uklidňuje mysl, podporuje schopnost koncentrace, schopnost se uvolnit, pročišťuje myšlenky, rozvíjí intuici a pomáhá probouzet ádžňá-čakru.

Pozor! Trátaka by se měla zpočátku provádět jenom pod vedením zkušeného cvičitele jógy. Pro příliš introvertní lidi, pro schizofreniky nebo lidi, kteří trpí depresemi či halucinacemi, není trátaka vhodná.

Introvert je člověk, který drží veškeré city uvnitř svého nitra a v extrémním případě je zcela potlačuje. Je-li citová energie blokována, dochází k různým psychickým poruchám. Může se stát, že city ztuhnou do lhostejnosti anebo se v podobě sebedestruktivních depresí či schizofrenie obrátí proti vlastnímu vědomí člověka.

Existuje také vnitřní trátaka, kterou lze provádět bez plamene svíčky. Objeví-li se přitom člověku před vnitřním zrakem mihotavý bílý plamen, znamená to, že energie začíná proudit sušumnou. Modré světlo ukazuje, že energie proudí idou, a červené pingalou.

Další cvičení působící na ádžňá-čakru

 • Nádí-šódhana-pránájáma („pročišťování nervových drah“)
 • Bhúmi-páda-mastaka-ásana
 • Jóga-mudrá (předklon v kleku sedmo)
 • Šašánka-ásana (zajíc)
 • Šírša-ásana (stoj na hlavě)
 • Náda-saňčalana (zvukové cviky, například zpěv mantry ÓM)
 • Kapálabháti-pránájáma – pročišťování čelních dutin
 • Ákáši-mudrá (pohled k nebi)
 • Šámbhaví-mudrá (Šivova mudra): Pohled zpod přimhouřených víček upřeme na špičku nosu. Přitom se soustřeďujeme na normální dech.
 • Khéčarí-mudrá: Svinutý jazyk přitlačíme (v ideálním případě) vzadu až na měkké patro. Khéčarí-mudrá napomáhá spojit oba póly – totiž múládhára-čakru a ádžňá-čakru, přispívá ke kontrole emocí, posiluje koncentraci a působí přímo na kundaliní.
 • Bhrámarí-pránájáma: Zaujměte pohodlnou vzpřímenou meditační polohu. Palci si ucpěte uši a ukazováčky položte na zavřené oči. Prostředníky spočívají volně ze strany na nosním chřípí. Prsteníky a malíky rámují seshora a zespodu rty. Zhluboka se nadechněte a krátce zadržte dech. Jemně přitlačte prostředníky na chřípí a s hlasitým bzučením zvolna vydechujte. Opakujte cvičení sedmkrát za sebou. Pak setrvejte deset až patnáct minut v meditační poloze a dýchejte normálně. Zakryjte si opět uši a opřete si lokty o kolena nebo o pránájámovou opěrku. Soustřeďte se na vnitřní prostor a naslouchejte vnitřnímu zvuku.

 

Átma-čintana a manana

ÁTMA-ČINTANA je rozjímání o základních otázkách života. „Kdo jsem? Odkud přicházím? Kam půjdu? Jakou úlohu mám v tomto světě? Co je smyslem mého života?“

 

V ádžňá-čakře nalezneme na tyto otázky odpověď.

 

TAT TVAM ASI, SÓ HAM – To jsi Ty (átmá), On jsem Já (átmá).

 

Řeka končí, jakmile vplyne do oceánu. V oceánu se rozplyne, avšak oceán se nerozplyne v ní. Když člověk prodlévá v nejvyšším vědomí, je jako kapka v oceánu, je zajedno s Brahman, s Nejvyšším Já. Je totožný s átmá: Já jsem On – SÓ HAM.

 

To je podstata nedualistické filozofie, advaity, jejímž nejvýznamnějším reprezentantem byl velký myslitel a světec šrí Šankaráčárja. Řekl: „Rozpoznej sám sebe v každém stvoření.“ V jednotě se vším živým poznáme i jednotu s Nejvyšším Já.

 

MANANA je rozjímání – trpělivé a vytrvalé rozjímání. Manana ochraňuje před ukvapenými rozhodnutími, nepředloženými činy a před nekontrolovanými emocemi. Všemu dopřejme pravý čas – protože ovoce chutná teprve, když je zralé. Uspěchané činy se často řítí nesprávným směrem. Plejte svou vnitřní zahradu s vivékou a bhakti, a až nadejde pravý čas, rozdejte květy a plody, které jste tu vypěstovali.

 

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit