Antahkarany a indrije

ÁDHJÁTMIKA ÁDHIBHAUTIKA ÁDHIDAIVIKA

ANTAHKARANA
vnitřní činitele,
psychické funkce

SPHURANÁ
aktivita, činnost

VIŠNU
božstvo

MANAS
mysl

SANKALPA/VIKALPA
uvažování

ČANDRA

BUDDHI
rozum, intelekt

NIŠČAJA
rozhodnutí

BRAHMÁ

ČITTA
vědomí

ČINTANA
přemýšlení, rozjímání

NÁRÁJANA

AHANKÁRA
ego

ABHIMÁNA
pýcha, sebevědomí

RUDRA

 

KARMÉNDRIJE
činnostní orgány

SPHURANÁ
aktivita, činnost

VIŠNU
božstvo

VÁNÍ
ústa

mluva AGNI

PÁNI
ruce

dávání a braní INDRA

PÁDA
nohy

chůze a pohyb UPÉNDRA

UPASTHA
pohlavní orgány

plození PRADŽÁPATI

GUDA
vyměšovací orgány

vyměšování JAMA

 

DŽŇÁNÉNDRIJE
smyslové orgány

SPHURANÁ
aktivita, činnost

VIŠNU
božstvo

ČAKŠU
oči

zrak SÚRJA

KARNA
uši

sluch DIKPÁLA

GHRÁNA
nos

čich AŠVINÍKUMÁRA

DŽIHVÁ
jazyk

chuť VARUNA

TVAČ
kůže

hmat VÁJU

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit