Tattvy a astrální tělo

GUNA
vlastnost

SATTVA

RADŽAS

TAMAS

BHÚTA / BHÚTA – prvek

ÁKÁŠA
éter, prostor
činy a následky

VÁJU
vzduch
prána

TÉDŽAS
oheň
džňánéndrije

ÁPAS
voda
karméndrije

PRTHIVÍ
země
skutečnost

ÁKÁŠA
éter, prostor
činy a následky

SPHURANÁ
prvopočáteční pohyb
princip VIŠNU

VJÁNA
v celém těle
pomáhá při pohybu a při
ohýbání kloubů

ŠRÓTRA
uši
princip NÁDA (zvuk)
směr, sluch

VÁNÍ
ústa, hlas
princip AGNI (oheň)
mluva

ŠABDA
zvuk

VÁJU
vzduch

SANKALPA/VIKALPA
rozvažování, rozhodování
princip ČANDRA (měsíc)

SAMÁNA
v pupku
pomáhá při distribuci živin
v těle

TVAČ
kůže
princip VÁJU (vzduch)
hmat a hmatový vjem

PÁNI
ruce
princip INDRA
dávání a braní

SPARŠA
dotek

TÉDŽAS
oheň

BUDDHI
rozum, intelekt
princip BRAHMÁ

UDÁNA
v hrdle
pomáhá při distribuci pevné
a tekuté potravy

ČAKŠUS
oči
princip SÚRJA (slunce)
zrak a vizualizace

PÁDA
nohy
princip UPÉNDRA
chůze a pohyb

RÚPA
tvar, podoba

ÁPAS
voda

ČITTA
vědomí
princip NÁRÁJANA
paměť

PRÁNA
v srdci
pomáhá při dýchání
21 000 nádechů
a výdechů za den

DŽIHVÁ
jazyk
princip VARUNA (voda)
chuť

UPASTHA
pohlavní orgány
princip PRADŽÁPATI
plození

RASA
chuťová esence

PRTHIVÍ
země

AHANKÁRA
ego
princip RUDRA
pýcha, egoismus

APÁNA
pomáhá s vyměšováním

GHRÁNA
nos
princip AŠVINÍKUMÁRA
čich

GUDA
vyměšovací orgány
princip JAMA
vyměšování

GANDHA
pach

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit