Meditace působící na višuddhi-čakru

Meditace 1

 • Posaďte se pohodlně, vzpřímeně, uvolněte tělo. (Nesedí-li se vám pohodlně na zemi, můžete si sednout na židli.)
 • Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a uvolňujte si přitom tělo. Na nic se nesoustřeďujte, nic si nepředstavujte. Buďte si vědomi sebe samých a řekněte si: „Chci se úplně uvolnit.“
 • Uvolněte čelisti, rty, oční víčka, čelo, tváře. Pokuste se mít úplně uvolněné svaly obličeje.
 • Uvolněte ramena, paže, ruce.
 • Uvolněte zádové svaly, břišní svaly, stehna, lýtka, nohy.
 • Uvolněte celé tělo od prstů u nohou až po hlavu, od hlavy až po prsty u nohou.
 • Zaměřte pozornost na střed hrudi, na anáhata-čakru, a zůstaňte přitom uvolněni.
 • Analyzujte své myšlenky, aniž byste cokoli posuzovali. Buďte si vědomi svých myšlenek, pozorujte, jak přicházejí a odcházejí, nic nezapuzujte a u ničeho neprodlévejte.
 • Uvolněte se, uvolněte se, uvolněte se.
 • Zaměřte pozornost na dech. Buďte si vědomi dechu, pociťujte, jak se nadechujete a jak vydechujete. Nechte dech volně proudit.
 • Položte ukazováček a prostředníček pravé ruky volně na hrdlo mezi klíční kosti. Nevyvíjejte na to místo tlak. Unaví-li se vám jedna ruka, můžete ji vyměnit.
 • Uvolněte hlavu a šíji. Zrak pod zavřenými víčky zaměřte dolů, asi tak, jako byste četli knihu. Zůstávejte zcela klidní, nic neočekávejte, jenom pozorujte, co přichází.
 • Dýchejte poněkud hlouběji než normálně a pozorujte dech. Pociťujte, jak máte teplé prsty i celé tělo.
 • A teď se ponořte do svého vnitřního prostoru a zpřítomněte si svůj dosavadní život, jako byste si promítali film. Buďte k sobě poctiví a sledujte v duchu proud událostí. Každý obraz, každá vzpomínka by měla vyvolat přesně tytéž pocity, jaké jste prožívali v tehdejší situaci.
 • Toto cvičení vyvolává pocity bolestné, ale také krásné. Nechte je, ať jsou, jaké jsou, a jenom se prostě dívejte.
 • Vracejte se do minulosti, jak daleko se dovedete upamatovat. Většinou vystupují do vědomí napřed negativní prožitky. Nenechte se odradit a pokračujte dál. Rozpomínejte se, prožívejte své dávné úzkosti, bolesti a zklamání znovu a zcela vědomě. Proč jste trpěli? Dnes, včera, předevčírem, minulý týden, minulý měsíc. Můžete procházet svou minulostí od této chvíle nazpátek anebo naopak, od dětství do této chvíle. Objeví se mnoho bezvýznamných událostí, ale najednou se objeví něco, u čeho se zastavíte. Zdržte se tu zcela vědomě a ponořte se ještě hlouběji do sebe. Zcela uvědoměle a zřetelně prožijte ještě jednou to, co se tehdy stalo.
 • Pociťujte, že nejste sami. Je tu Bůh a váš Mistr vás drží za ruku. Nemějte strach, nejste bez ochrany, nejste bez vedení.
 • Ponořte se ještě hlouběji a prožijte ještě jednou to, čím jste trpěli.
 • Asi po patnácti minutách se opřete rukama o kolena, poněkud se předkloňte a přitiskněte bradu na hruď – proveďte džálandhara-bandhu.
 • Prociťujte, jak vám dech proudí hrdlem.
 • Vědomě se vraťte k prožitku, kterým jste se zabývali.
 • S nádechem si představujte, jak jste tehdy dostali to, co jste potřebovali (útěchu, pomoc, lásku...)
 • S výdechem se osvoboďte ode všeho, co vám tehdy působilo bolest.
 • Vydechujte temné a bolestné vzpomínky a nadechujte světlo, šťastné a osvobozující pocity. Dopřejte bolestným pocitům svobodu, protože dopřát svobodu znamená svobodu získat.
 • Cvičte tuto meditaci asi patnáct minut.
 • Zvedněte pomalu hlavu a zůstaňte uvolněně sedět.
 • Nechte cvičení působit a pozorujte svůj vnitřní svět. Minulost je pryč, ale dávná zranění jsou stále ještě hluboko ve vás. Nestyďte se do sebe pohlédnout, nic neodhánějte, snažte se pochopit svůj život. Proč jsem se narodil? Čeho mám v tomto životě dosáhnout? Co je můj životní úkol, má dharma? Při koncentraci na višuddhi-čakru se vám zjeví odpověď na tyto otázky.

Meditace 2

 • Posaďte se zpříma a pohodlně.
 • Proveďte džálandhara-bandhu (viz výše) a sviňte přitom jazyk dozadu tak, aby se špičkou dotýkal měkkého patra (khéčarí-mudrá). Dýchejte o něco hlouběji než normálně.
 • Spojte nádech s mantrou a výdech s mantrou HAM. SÓ HAM znamená „On jsem já, já jsem On“.
 • Začne-li vám být nepohodlné držet jazyk svinutý vzadu na měkkém patře, uvolněte ho a khéčarí-mudru proveďte opět po chvíli.
 • Neustále opakujte mantru SÓ HAM. Tělo mějte uvolněné.
 • A teď se ptejte sebe samých, která přání a životní představy se vám nesplnily. Jaká zranění se vám nezahojila, jaká zklamání v sobě nosíte. Trpíte pocitem smutku a opuštěnosti? Co byste rádi? Co hledáte?
 • Uvědomte si, jaká je ve vašem nitru ukryta radost, krása, jak jste vyrovnaní a harmoničtí, jaká vnitřní jistota a vřelost vám pomáhá žít.
 • Našli jste, co hledáte? Víte, kam patříte?
 • Analyzujte sami sebe, pozorujte svůj vnitřní svět s nadhledem a odstupem jako nezaujatí svědci. Dejte všemu volný průběh.
 • Silou mantry SÓ HAM a silou dechu ve višuddhi-čakře pročišťujete myšlenky a city.
 • Asi tak za deset minut uvolněte džálandhara-bandhu a višuddhi-čakru.
 • Nechte si zavřené oči, uvolněte břicho, ramena, paže, čelisti a znovu se ponořte do svého vnitřního světa.
 • Hledejte svou vnitřní skutečnost. Neodbíhejte od ní a ničemu se nevyhýbejte. Jak dlouho ještě budete zkoušet unikat před svou vnitřní pravdou?
 • Buďte k sobě upřímní a otevření. Narazíte-li na něco nepříjemného, jistě se najde řešení, jak se s tím vypořádat. Jistě máte možnost rozvinout v sobě krásné a šťastné pocity a předat je ostatním.
 • Zhluboka se nadechněte a vydechněte.
 • Zazpívejte třikrát ÓM a mantru míru: ŠÁNTI, ŠÁNTI, ŠÁNTI.
 • Protřete si dlaně, položte ruce na obličej a prohřejte si svaly očí a obličeje.
 • Otevřete oči, sepněte ruce před hrudí a předkloňte se tak, abyste se čelem dotkli země.

 Meditace 3

 • Zaujměte pohodlnou meditační pozici, zavřete oči a pomalu se odpoutejte od vnějšího světa.
 • Na nic se nesoustřeďujte a nic neočekávejte. Uvolněte se. Jste v bezpečí a je vám dobře.
 • Zaměřte pozornost na tělo. Buďte si vědomi své duševní i fyzické přítomnosti v prostoru, kde meditujete. Zůstávejte „zde“, nedovolte, aby vás myšlenky odváděly pryč. Buďte pouhým pozorovatelem.
 • Prociťujte tělo od prstů u nohou až k hlavě a od hlavy až k prstům u nohou. Prociťujte svou nehybnost. Uvolňujte se.
 • A teď zaměřte pozornost na dech. Nechte dech volně plynout. Buďte si vědomi toho, že se nadechujete a že vydechujete. Prociťujte, jak vám dech prochází nosem a hrdlem.
 • Buďte šťastni, že můžete volně dýchat. Představte si proud dechu jako jemnou světelnou stuhu, jako stuhu božské energie, jako jasný paprsek, který vás povede k Původu. S dechem protéká energie k Božské Matce, která živí vaši duši. Na fyzické úrovni představuje dech nepřetržité spojení s Bohem. S nádechem načerpáváte novou energii a životní sílu, s výdechem se zbavujete opotřebované energie a toxických látek.
 • Rozšiřujte své vědomí do nekonečnosti. Svůj vnitřní prostor spatřujete prosvětlený paprsky nebo jiskrami. Paprsky nebo jiskry kosmické energie (prána-šakti) do sebe neustále vtahuje srdeční centrum.
 • Dech se prohlubuje. Nadechujete a vydechujete světelné paprsky. Jste středem, skrze který nepřetržitě proudí světlo života.
 • Váš vnitřní svět je v prostoru srdce (hrdajákáša). Je to svět citů, kde se setkává vědomí vaší minulosti a přítomnosti, aby připravilo cestu k budoucnosti.
 • Co si pro svou budoucnost přejete? Kam se chcete vydat? A co jste pro to učinili?
 • Nechte stoupat vědomí z anáhata-čakry do višuddhi. Položte jemně ukazováček, prostředníček a prsteníček pravé ruky mezi klíční kosti, do místa, kde začíná krk. Skloňte poněkud hlavu a pociťujte, jak vám energie a světlo proudí do višuddhi a odtud dál do nekonečna.
 • Nekonečný je i váš vnitřní prostor. Začínáte se osvobozovat. Osvobozování může být příjemné, ale může být i nepříjemné a bolestné. Někdy je prožíváme jako štěstí, někdy jako ztrátu a odříkání. Proč nás pocit ztráty činí nešťastnými? Protože se ještě nedovedeme zříci a odpoutat. To, co působí bolest, je připoutanost. Ánanda – blaženost a radost – proudí tam, kde je prostor naplněn pozitivními city lásky, oddanosti a jasu.
 • Prožívejte ve vnitřním prostoru očistu višuddhi. Položte si dlaň na hruď a představujte si, jak z ní vyzařují božská síla a láska. Ochraňují vás a vnitřně vás hřejí. Vyzařování dlaně aktivuje višuddhi-čakru a zároveň uklidňuje emoce v anáhata-čakře. Nenechte se emocemi odplavit, prožívejte je zcela vědomě. Prociťujte teplo a dotek své ruky a nechte do sebe proudit energii.
 • Buďte k sobě upřímní a prohlédněte si problémy, které vás právě tíží. Ujasněte si, co vás rozrušuje a co ve svém životě můžete změnit. Neutíkejte, zůstávejte ve vnitřním prostoru. Všechno, co se stalo, je ve vás. Řešení svých problémů najdete jen v sobě.
 • Cvičení provádějte zhruba patnáct minut.
 • Ciťte se volní a čistí. Nadechujte se čistoty a pociťujte, jak se očišťuje celá atmosféra kolem vás.
 • Vstupujte pomalu do spojení s okolním světem. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a pohněte tělem.
 • Posaďte se na paty a zaujměte pozici šašánka-ásany: s nádechem vzpažte a s výdechem se pokládejte na zem tak, aby se paže a čelo dotýkaly země. Dýchejte normálně dál a zůstaňte v pozici, dokud je vám to příjemné. Šašánka-ásana uklidňuje nervy a pomáhá člověku jasně myslet.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit