Cvičení pro višuddhi-čakru

Uddžáji-pránájáma

Soustřeďte se na hrdlo. Hluboce se nadechujte a vydechujte nosem 5–10 minut. Poněkud přitom zužte hrdlo, aby dech vydával zvuk jako při hlubokém spánku. Soustřeďte pozornost na zvuk dechu v hrdle. Uddžáji-pránájáma uklidňuje mysl a uvádí emoce do rovnováhy.

Uddžáji-pránájáma zbavuje tělo jedovatých zplodin, pomáhá léčit poruchy trávení (např. gastritidu). Při otravě jídlem slouží jako první pomoc. Protože působí na štítnou žlázu, můžeme po nějaké době pravidelného cvičení pozorovat, jak jsme ozdravěli a omládli. Uddžáji-pránájáma je velice účinná při léčení depresí.

Účinky uddžáji-pránájámy se zvyšují, kombinujeme-li ji s džálandhara-bandhou a khéčarí mudrou.

Džálandhara-bandha

Vydechněte, položte ruce na kolena, s výdechem ruce napněte, nakloňte se poněkud dopředu a přitiskněte bradu k hrudi. Zůstaňte v této pozici, dokud je vám to příjemné. Až pocítíte potřebu opět se nadechnout, zvedněte s nádechem hlavu a uvolněte se.

Džálandhara-bandha zamezuje krvi vtékat do oblasti hrdla. Při uvolnění pozice sem pronikne proud čerstvé krve se zvýšenou silou.

Khéčarí-mudrá

Při khéčarí-mudře se jazyk svine podle možnosti až k měkkému patru. Zamezuje tím přílišnému vysušení hrdla po uddžáji-pránájámě. Khéčarí-mudrá aktivuje ádžňá-čakru a pomáhá zachycovat nektar z bindu-čakry. (Viz příslušné kapitoly.)

 

Ásany aktivizující višuddhi-čakru

Ásany harmonizující višuddhi-čakru

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit