Vlastnosti a symboly múládhára-čakry

Umístění na nejnižším konci páteře, pod kostrčí
Barva červená: vitalita
Tattva prthiví (země): matka, síla, výživa, jistota, ochrana
Mantra LAM
Lotos čtyři okvětní plátky: čtyři světové strany
Zvíře slon se sedmi choboty: moudrost, bohatství, sapta dhátu (sedm nerostů)
Božstvo Pašupati-Mahádéva: „Pán zvířat“ – jedna z podob Šivy
Symboly šedý šivalingam: nevědomí

had: kundaliní-šakti, energie

trojúhelník postavený na špici: tvoření, probuzení

Vlastnosti a aspekty hranice mezi zvířecím a lidským vědomím, nevědomí

sídlo karem z minulých životů

osud

pozitivní: kreativita, probuzení skrytých sil

negativní: nevědomí, nevědomost

Prána apána: vyměšování
Sféra bhúrlóka: fyzická sféra
Planeta Mars
Princip ahankára: ego, pýcha (princip Rudry)
Drahokam onyx
Kov olovo
Chemický prvek vápník
Znak káma: vášeň
Pocit álasja: lenost
Smyslový orgán ghrána: nos, orgán čichu (princip Ašviní)
Znamení granta: vyměšování
Chuť trpká, hořká
Projev sankóčana: stažení, smrštění
Část těla asthi: kosti
Orgán guda: konečník / princip Jamy (zmar)
Sekret mútra: moč
Žláza zárodečná žláza
Plexus sakrální
Jiná označení kořenná čakra, múla-kamala, múla-prakrti

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit