Meditační cvičení pro bindu-čakru

Meditace 1

(cca 20–30 minut)

 • Zaujměte pohodlnou meditační pozici.
 • Prociťujte dech a uvolňujte se.
 • Zazpívejte třikrát ÓM.
 • Ponořte se hluboko do svého vnitřního světa. Zůstávejte pouhým pozorovatelem všeho, co se ve vás bude odehrávat. Nedovolte, aby vás přemohly emoce.
 • Pozorujete jasné nebe plné hvězd a obdivujete se záři úplňku.
 • Stříbřité měsíční světlo naplňuje váš vnitřní prostor a tělo z něho čerpá nektar nesmrtelnosti. Naslouchejte „zvuku ticha“ a pociťujte, jak ve vás klíčí hluboká radost.
 • Soustřeďujte se na bindu-čakru a otevřete se proudu energie, která z ní prýští. Máte-li vědomí spojeno s bindu-čakrou, bude vám ze srdce stoupat podivuhodný pocit radosti. Necítíte se opuštěni, vnímáte sami sebe v jednotě se vším.
 • Ve svém vnitřním prostoru cítíte křehké doteky. Kapky nektaru mohou být vnímány jako mžení či jako mlha, která se jemně dotýká kůže. Dopad každé kapky vyvolává několikavteřinovou rezonanci ve vnitřním prostoru.
 • Ponořujte se hlouběji a hlouběji, dýchejte klidně a uvolněně. Při každém nádechu a výdechu vidíte, jak stříbrné kapky kanou z bindu-čakry, a zároveň cítíte na jazyku sladkou chuť.
 • Asi za 15–20 minut obraťte vědomí směrem ven a prociťte celé tělo.
 • Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
 • Na zakončení meditace zazpívejte třikrát ÓM.

Meditace 2

(cca 20–30 minut)

 • Zaujměte uvolněnou meditační polohu.
 • Zaměřte vědomí na dech.
 • Dvacetkrát se nadechněte nosem a vydechněte ústy.
 • Soustřeďte se na svůj vnitřní prostor a na bindu-čakru.
 • Představte si nádherný, jasný úplněk, který ozařuje pokojnou krajinu (například klidné moře, písčité pobřeží, hory nebo rozlehlou planinu).
 • Poslouchejte jemný zvuk, kterým jako by se ozýval měsíc. Vnímejte vůni nektaru, která z měsíce prýští.
 • Zaplavuje vás pocit štěstí, lásky a spokojenosti.
 • Cítíte jednotu se vším. Mír.
 • Cítíte, jak se vůně a štěstí šíří k anáhatě a k višuddhi (asi 15–20 minut).
 • Zazpívejte třikrát ÓM a připojte ÓM ŠÁNTIH, ŠÁNTIH, ŠÁNTIH – mír, mír, mír.

Meditace 3

(cca 20–30 minut)

 • Zaujměte pohodlnou meditační pozici.
 • Uvolněte tělo a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
 • Zazpívejte třikrát ÓM.
 • Obraťte pozornost na bindu-čakru. (Nedaří-li se vám to, stiskněte prsty několikrát místo vzadu na temeni hlavy, kde je čakra umístěna.)
 • Představte si, že jste v pokoji a že se oknem díváte na měsíc. Pokoj je vaše tělo a okno je bindu-čakra.
 • Zářivé měsíční světlo vzbuzuje příjemné pocity v celém těle. Nektar prýštící z měsíce vám uklidňuje myšlenky a city, čerpáte z něho moudrost, jas a harmonii. Amrta prýští v podobě světla a energie. Je to nektar, který působí léčivě na vaši psychiku. Rozpouští blokády a léčí všechny rány.
 • Hluboce se uvolněte a pociťujte, jak měsíční světlo rozjasňuje váš vnitřní prostor a jak nektar rozpouští veškeré vnitřní napětí. Cítíte se uzdraveni a osvobozeni. (Asi 15–20 minut.)
 • Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
 • Zazpívejte pětkrát MAHÁ-MRTJUN-DŽAJA mantru a pak mantru:

NÁHAM KARTÁ PRABHUDÍP KARTÁ
MAHÁPRABHUDÍP KARTÁ HÍ KÉVALAM
ÓM ŠÁNTIH ŠÁNTIH ŠÁNTIH
Nejsem to já, kdo činí, Prabhu Díp je ten, kdo činí,
Jen Maháprabhudíp je ten, kdo činí.
ÓM mír, mír, mír.

 Po zakončení meditace:

 • Protřete si dlaně o sebe, položte si je na obličej a prohřejte si svaly na obličeji.
 • Předkloňte se z meditační pozice tak, že se čelem dotknete země. Položte paže uvolněně podél hlavy na zem. Pociťujte, jak se vám prokrvují svaly na obličeji. Setrvejte chvíli v téhle poloze. Poté, co jste delší dobu seděli bez hnutí, se vám opět rozproudí krev a prokrví hlava.
 • Pomalu se zvedněte a otevřete oči.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit