Meditace, která napomáhá překonat negativní vlastnosti

Představte si, že sedíte před ohništěm. Díváte se na oheň před sebou a sledujete sami sebe jako nezúčastnění pozorovatelé. A teď začnete jako kousky dřeva házet do ohně všechny vlastnosti, komplexy, myšlenky a pocity, které vás sužují a které vám vadí. Přitom nezúčastněně pozorujete své počínání. Vidíte, jak se ty klacíky pomalu mění v popel. Cítíte úlevu a osvobození.

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit