Koncentrace na srdeční centrum – hrdajákáša-dháraná

 • Zaujměte pohodlnou meditační pozici. Zavřete oči a uvolněte se. Opakujte si guru-mantru, a pokud ji nemáte, opakujte mantru SÓ HAM.
 • Po celou dobu cvičení zůstávejte nezúčastněným svědkem pocitů, myšlenek a představ, které se budou objevovat. Nic neodsuzujte, nic nepotlačujte, pokuste se všechno analyzovat a pochopit. Jako pouhý pozorovatel jste mimo veškeré dojmy a prožitky.
 • Představte si v srdci světlo. Nechte je šířit se a sílit, až zaplní celý váš vnitřní prostor.
 • Nechte světlo vyzařovat ven a představte si, že vy sami jste světlem v temnotách.
 • Ponořte vědomí hluboko do srdce. Dotýkejte se srdeční čakry všemi pocity, myšlenkami, buďte celou svou bytostí uvnitř srdce. Srdce je nekonečný oceán. Ponořte se do něj a všímejte si krásy svého vnitřního světa. Možná, že uvidíte různé barvy, symboly, obrazy, krajinné scenerie, jaké jste dosud nespatřili. Pozorujte všechno, co přichází, a sestupujte hlouběji a hlouběji do svého vnitřního prostoru.
 • V hlubinách srdce pociťujete teplo a proudění lásky. Otevřete se tomuto pocitu, vnímejte ho jako součást svého vlastního já. Zároveň s tím se probouzí další pocit: nepopsatelná radost. Pociťujete takovou záplavu radosti, že ji potřebujete rozdat. Ať energie radosti tryská do všech stran ze zřídla v srdečním prostoru (hrdajákáša).
 • Hledejte v hlubinách srdce další nádherné prožitky a vlastnosti. Energii, kterou probouzíte, dejte směr a cíl. Veďte například proud představ a pocitů k někomu, pro koho byste chtěli udělat něco dobrého. Proste Boha o pomoc a podporu.
 • Neztrácejte se ovšem v moři citů. Buďte si vědomi sebe samých.
 • Ocitáte se v prostoru srdce, který je váš vnitřní chrám, příbytek duše, váš skutečný domov. Je naplněn světlem, prozvučen nebeskou hudbou, provoněn láskou a volností.
 • Pociťujte božskou přítomnost v srdci s radostí a vděkem.
 • V prostoru srdce vás očekává mnoho zkušeností. Někdy se strhne bouře – pocity se projevují jako hromy a blesky. Jindy je všechno klidné a jasné jako bezmračná obloha.
 • Uvolněte se a ničeho se nebojte. Při spojení s Božským Já není důvod se čehokoli obávat.
 • Opakujte si mantru a nořte se ještě hlouběji do srdce. Darujte ze své vnitřní krásy něco i ostatním. Odložte nepřátelské pocity a myšlenky zaměřené vůči sobě či druhým a rozdávejte lásku, porozumění, odpuštění, oddanost, jas a vroucnost. Kdo dává, dostává. Pociťujte, jak se obohacujete tím, že dáváte.
 • Neznepokojujte se, pokud nic necítíte a nevidíte. Nebuďte zklamaní. Zaměřte jednoduše vědomí na střed hrudi. Buďte prostě zde s čistými pocity zbavenými pochybností a buďte si jisti, že vám Bůh pomůže anáhata-čakru otevřít.
 • Nechte volně plynout dech, buďte uvolnění. Pociťujte, jak se nádech a výdech dotýkají srdce. Nádech dává pocit rozpínání a tepla, při výdechu máte dojem vyzařování a dávání. Pociťujte všudypřítomnou sílu lásky.
 • Buďte si jisti, že jste schopni milovat, odpouštět a dávat. Přejte si z hloubi srdce tyto vlastnosti v sobě rozvíjet. Uvolněte se a neživte v sobě žádná očekávání. Buďte prostě zde, v prostoru srdce. Myslete na modlitbu, na nějakou krásnou báseň, na krásné slovo nebo krásný zážitek a uvidíte, že se najde klíč k pokladnici vašeho nitra.
 • Nechť vám Bůh otevře srdce dokořán, abyste mohli všechno rozdat. Nemusíte se ničeho vzdávat, nemusíte se odtahovat od života. Pociťujte jednotu s ostatními i se sebou samými.
 • Jste součástí všeho a všechno je součástí vás.
 • Než opustíte chrám svého srdce, přejte si něco krásného a dobrého. Dejte si předsevzetí, že všechny ty krásné vlastnosti a schopnosti, které jste v sobě poznali, přenesete do každodenního života. Pociťujte, jak se vám právě začíná plnit sankalpa.
 • Nechte ze svého srdce vyzařovat božské světlo pro dobro ostatních. Pociťujte pokoru a lásku. Možná, že uslyšíte boží hlas nebo uzříte Jeho podobu. Cokoli prožíváte, je On. Přijde k vám v nejrůznějších podobách. Nezadržujte své pocity. Nechte proudit lásku ze srdce vstříc všem živým tvorům. Rozevřete srdce do nekonečna. Nemějte strach, že o něco přijdete. Dejte všechno a pociťujte, jak ve vás stále více sílí zdroj lásky.
 • Pomalu se navracejte do vnějšího světa. Prociťujte své tělo. Buďte si vědomi prostoru, ve kterém se nacházíte. Poděkujte svému Božskému Já za chvíle, které jste s ním mohli strávit ve svém srdci.
 • Zazpívejte třikrát ÓM a zakončete meditaci následující mantrou:

SARVÉ BHAVANTU SUKHINAH
SARVÉ SANTU NIRÁMAJÁH
SARVÉ BHADRÁNI PAŠJANTU
MÁ KAŠČID DUKHABHÁG BHAVÉT
ÓM ŠÁNTIH ŠÁNTIH ŠÁNTIH


Ať jsou všichni šťastní,
ať jsou všichni prosti utrpení,
ať je všem požehnáno štěstím,
ať není nikdo nešťastný.
ÓM šánti šánti šánti.

 

 

Hledání kurzů:

Praktické cvičení pro realizaci

Skryté síly v člověku

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Koupit